ჩვენ შესახებ

პირადი იურისტი

შპს „ფერსონალ ლოიერის“ გუნდი 2018 წლიდან სთავაზობს
მომხმარებლებს სრულყოფილ იურიდიულ მომსახურეობას. პანდემიის პერიოდში
წარატებით დავნერგეთ სერვისის დისტანციურად მიწოდების პრაქტიკა. კოპმანია
აქტიურად თანამშრომლობს როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებთან და
ბიზნესთან.

მისია

შპს „ფერსონალ ლოიერის“ საქმიანობის მთავარი მისია არის ის, რომ თითქოეულ მოქალაქეს მივცეთ შესაძლებლობა ისარგებლონ აუცილებელი იურიდიული სერვისებით, შევთავაზოთ მათ კომფორტული, სწრაფი და ხელმისაწვდომი მომსახურება, მოვახდინოთ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება სამართლებრივ საკითხებში და სამომავლოდ წამოჭრილი სასამრთლო დავების პრევენცია.

მიზანი

ჩვენი გუნდის თითოეული წევრი ზრუნავს იმისთვის, რომ ჩვენს მომხმარებელს მივაწოდოთ სანდო და საჭირო ინფორმაცია, გავუწიოთ კვალიფიციური იურიდიული კონსულტაცია და გავხდეთ მისი წარმატების მონაწილე. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია თითოეული კლიენტის კმაყოფილება.

გუნდი

მარიამ ქადაგიშვილი
ადმინისტრაციული და სამოქალაქო სამართალი

განათლება: სამართალმცოდნეობის მაგისტრი
კომპანიის დამფუძნებელი და დირექტორი

გვანცა აფციაური
ადმინისტრაციული და სამოქალაქო სამართალი

განათლება: სამართალმცოდნეობის მაგისტრი
კომპანიის დამფუძნებელი და დირექტორი