სამუშაო მიმართულებები

სამუშაო მიმართულებები

სასამართლო


> სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ დავასთან დაკავშირებით კონსულტაციის გაწევა
> სარჩელის მომზადება
> შესაგებლის მომზადება
> წარმომადგენლობა სასამართლოში

დოკუმენტაცია


> განცხადების მომზადება.
> ხელშეკრულების შედგენა.
> ადმინისტრაციული საჩივრის მომზადება.
> სალიცენზიო და სანებართვო დოკუმენტაციის მომზადება.

ბიზნესი


> ბიზნეს-კონსულტაცია.
> ბიზნეს გეგმის მომზადება.
> კომპანიის რეგისტრაცია.
> საქმიანობის რეგისტრაცია.
> საქმიანობასთან დაკავშირებული ლიცენზიების მოპოვება.
> გადასახადის გადამხდელად რეგისგტრაცია.
> საბანკო ანგარიშის გახსნა.
> სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია.

კომპანიის იურისტი


> შრომითი ხელშეკრულებების მომზადება.
> პარტნიორთა გადაწყვეტილებებისა და კრების ოქმენის მომზადება.
> კონსულტაციის გაწევა საქმიანობასთან დაკავშირებით.
> წარმომადგენლობა სასამართლოში.
> მომსახურების ხელშეკრულებების მომზადება.
> კომპანიის ინტერესების დაცვა მესამე პირებთან.

For foreigners


> Legal consultation about immigration issues.
> Preparing documents for visa.
> Preparing document for residence permission.
> Wedding and divorce issues.
> Company registration.
> Representation at Court.
> document translation.

უძრავი ნივთები


> საჯარო რეესტრში გარიგების რეგისტრაცია.
> უძრავ ნივთთან დაკავშირებული ხელშეკრულების მომზადება.
> მშენებლობის ნებართვის მოპოვება.
> მიწის დანიშნულების შეცვლა.
> უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაცია.
> მშენებლობის ექსპლუატაციაში მიღების დოკუმენტაციის მოწესრიგება.

როგორ ვმუშაობთ ?

დაკავშირება

დაგვიკავშირდით ნებისმიერი იურიდიული საკითხის მოსაგვარებლად,
დაგვირეკე (032) 2 112 100
ან მოგვწერე და მოითხოვე ზარი.

კონსულტაცია

გაიარე პირველი უფასო კონსულტაცია შენს პირად იურისტთან და შეადგინე სამუშაო გეგმა

კომუნიკაცია

აირჩიე კომუნიკაციის სასურველი ფორმა და შეარჩიე შეხვედრის ადგილი.
სატელეფონო კომუნიკაცია
ვიდეოზარი
შეხვედრა ოფისში